Reglement:

Almindsø Ølstafet er omfattet af en række regler. Distancen der løbes er 4 kilometer. Alle hold skal stille til start med én kasse øl.

 1. ALDERSGRÆNSE: 16+
 2. Max 3 drenge på et hold, max 4 piger på et hold. I tilfælde af blandede hold gælder 3-mandsreglen.
 3. En kasse øl, mærke efter eget valg. To valgmuligheder
  • En “Bæredygtig”-kasseløsning med 30 dåser
  • En kasse med 30 glasflasker
 4. Kassen skal med hele vejen rundt om søen
 5. Alle dåser/flasker skal være i kassen når målstregen passeres
 6. INGEN ølbong, sugerør eller lignende. Oplukker er dog tilladt.
 7. Det er tilladt at have op til 15 cl udrukne bundslatter tilbage i flaskerne I ALT, idet man krydser målstregen.

  Har et hold mere end 15 cl bundslatter, får holdet en straf på 3 sekunder for hver cl bundslat, holdet har ekstra ud over de 15 cl. Den samlede tidsstraf holdet får, bliver lagt oveni holdets sluttid.

 8. ALLE dåseoplukkere OG kapsler SKAL med rundt om søen. Der vil tilfalde en tidsstraf på 5 sekunder for hver dåseoplukker/kapsel der mangler.
 9. Man må gerne brække sig.
 10. Man må ikke selv stikke en finger i halsen, for at fremtvinge opkast, men en holdkammerat må derimod gerne
 11. Det er selvfølgeligt forbudt at hælde øl ud. Dette gælder også bundslatter.
 12. Mindst en person SKAL HELE TIDEN holde ved kassens HÅNDTAG. Der er tilladt at polstre håndtaget, men kassen må IKKE hænge i noget, hånden skal hele tiden holde hvor håndtaget ville være.
 13. Øllene skal transporteres rundt om søen i selve ølkassen. Dvs. at hjælpemidler som tasker, vogne osv. IKKE må benyttes.
 14. Det er STRENGT forbudt at slæbe ølkassen efter sig, her tænkes på installationer med tov eller lignende.
 15. Hele holdet skal med rundt om søen og over målstregen, før en sluttid kan registreres (At en holdkammerat skal til udpumpning undervejs er selvfølgelig IKKE en god undskyldning)

Vi glæder os til at se jer! Pas godt på naturen og skål!